Νευροχειρουργός Νίκος Μαραθεύτης


  Επικοινωνία : 210 6416016

Είδη υπολειμματικών βλαβών

 

Μνήμη

 • απώλεια μνήμης
 • λησμοσύνη
 • απώλεια ειρμού των σκέψεων
 • αδυναμία απομνημόνευσης οδηγιών
 • αδυναμία ολοκλήρωσης μιας σκέψης

 

Φάσμα Προσοχής

 • δυσκολία συγκέντρωσης
 • εύκολη διάσπαση προσοχής
 • αδυναμία εστίασης όταν συνυπάρχει ανταγωνιστικό ερέθισμα

 

Χρόνος Αντίδρασης

 • αργές αντιδράσεις
 • χρειάζεται περισσότερο χρόνο σκέψης πριν δώσει απάντηση

 

Προσωπικότητα

 • περισσότερη παρορμητικότητα
 • μείωση των αναστολών
 • ευερέθιστος, αντιρρησίας
 • με λιγότερο ενδιαφέρον
 • δυσκολία αντιμετώπισης του στρες και των μεταβολών
 • συναισθηματικές μεταβολές

 

Διεργασίες της σκέψης

 • δυσκολία στην λήψη αποφάσεων
 • επίπεδη σκέψη (ερμηνεύει μόνο κατά κυριολεξία)
 • λιγότερο ενδιαφέρον για τις αναπηρίες του
 • μειωμένη κρίση και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • δυσκολία κατανόησης του χιούμορ, των αφαιρετικών ή διφορούμενων εκφράσεων
 • δυσκολίες στην εκτέλεση μιας διαδικασίας