Ενδοσκόπιο

by mar1admin

Με το ενδοσκόπιο μπορούμε με τη χρήση ειδικής μικροκάμερας οπτικών ινών να βλέπουμε μέσα στους ιστούς και να κατευθύνουμε ειδικά εργαλεία για βιοψίες και για διερεύνηση ανατομικών ανωμαλιών, διάνοιξη νέων οδών παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (πχ 3η κοιλιοστομία), διάνοιξη κύστεων του εγκεφάλου, αφαίρεση όγκων της υπόφυσης, αφαίρεση εγκεφαλικών αιματωμάτων, ακόμη και για χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων. Απαιτείται ειδική εκπαίδευση των νευροχειρουργών στις τεχνικές του ενδοσκοπίου και με την πρόοδο και εξέλιξη του εξοπλισμού, ολοένα και περισσότερες νευροχειρουργικές παθήσεις αντιμετωπίζονται με ενδοσκοπικές μεθόδους, σε συνδυασμό και με άλλες τεχνικές, όπως η νευροπλοήγηση.

ΕνδοσκόπιοΕνδοσκόπιοΕνδοσκόπιοΕνδοσκόπιο

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ