Νευροχειρουργός Νίκος Μαραθεύτης


  Επικοινωνία : 210 5021743

Άλλοι όγκοι εγκεφάλου

 

 • Επενδυμώματα
 • Γερμινώματα
 • Νευροκυττώματα
 • Γαγγλιογλοιώματα
 • Γλοιοσαρκώματα
 • Μικτά κακοήθη γλοιώματα
 • Ολιγοδενδρογλοιώματα
 • Λεμφώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Νευροεξωδερμικοί όγκοι (μυελοβλαστώματα, νευροβλαστώματα, αισθησιονευροβλαστώματα)
 • Επενδυμώματα
 • Όγκοι της επίφυσης
 • Κολλοειδείς κύστεις
 • Αιμαγγειοβλαστώματα
 • Χορδώματα
 • Δερμοειδείς και επιδερμοειδείς κύστεις