Νευροχειρουργός Νίκος Μαραθεύτης


  Επικοινωνία : 210 5021743

Όγκοι

 

Όγκοι της σπονδυλικής στήλης, του νωτιαίου μυελού και των νεύρων

Τα συμπτώματα των όγκων αυτών είναι κυρίως νευρολογικά. Περιλαμβάνουν πόνο, αδυναμία, απώλεια της αισθητικότητας, μουδιάσματα, δυσκολία στο βάδισμα, παράλυση, απώλεια του ελέγχου της κύστης και του εντέρου, δηλαδή ακράτεια ούρων και κοπράνων.

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Για την διάγνωση απαιτείται σχεδόν πάντα μαγνητική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης. Η αξονική τομογραφία δίνει συνήθως ανεπαρκείς πληροφορίες. Έχει σημασία η θέση του όγκου, πόσο πιέζει τις ευαίσθητες νευρικές δομές (μυελός και νεύρα) και την αγγείωσή τους. Μερικές φορές ακόμη και καλοήθεις όγκοι μπορεί να έχουν δραματικές συνέπειες, λόγω του περιορισμένου χώρου που διατίθεται για τα νεύρα και τα αγγεία τους, καθώς και λόγω του ότι η χρόνια συμπίεση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στον νευρικό ιστό, ακόμα και μετά την αποσυμπίεση/αφαίρεση του όγκου.

Η οριστική θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση των όγκων, που συνήθως είναι εφικτή με την κατάλληλη χειρουργική προσπέλαση. Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει όταν ο όγκος είναι ενδομυελικός (δηλαδή βρίσκεται μέσα στο νωτιαίο μυελό) και δεν ξεχωρίζει σαφώς από τον φυσιολογικό ιστό. Η χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου είναι απαραίτητη σε αυτούς τους όγκους. Όταν ο όγκος δεν ξεχωρίζει σαφώς από το φυσιολογικό ιστό, ή όταν μοιράζεται κοινή αγγείωση, τότε μπορεί να αφεθεί ένα τμήμα του, προκειμένου να προκληθεί νευρολογική επιδείνωση. Κατά την διάρκεια της επέμβασης, εκτός από το μικροσκόπιο, χρησιμοποιούμε και νευροπαρακολούθηση, δηλαδή παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία των νεύρων, για να είμαστε βέβαιοι ότι οι χειρισμοί μας δεν βλάπτουν τον νευρικό ιστό. Στόχος είναι πάντα να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής και λειτουργικότητα των ασθενών.