Νευροχειρουργός Νίκος Μαραθεύτης


  Επικοινωνία : 210 5021743

All Posts Tagged: Ενδοσκοπική Τρίτη Κοιλιοστομία

Ενδοσκόπιο

Με το ενδοσκόπιο μπορούμε με τη χρήση ειδικής μικροκάμερας οπτικών ινών να βλέπουμε μέσα στους ιστούς και να κατευθύνουμε ειδικά εργαλεία για βιοψίες και για διερεύνηση ανατομικών ανωμαλιών, διάνοιξη νέων οδών παροχέτευσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (πχ 3η κοιλιοστομία), διάνοιξη κύστεων του εγκεφάλου, αφαίρεση όγκων της υπόφυσης, αφαίρεση εγκεφαλικών αιματωμάτων, ακόμη και για χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων. Απαιτείται ειδική εκπαίδευση των νευροχειρουργών στις τεχνικές του ενδοσκοπίου και με την πρόοδο και εξέλιξη του εξοπλισμού, ολοένα και περισσότερες νευροχειρουργικές παθήσεις αντιμετωπίζονται με ενδοσκοπικές μεθόδους, σε συνδυασμό και με άλλες τεχνικές, όπως η νευροπλοήγηση.

Read More